13-straipsnis Konstitucija - 13 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

+1 / -0     + -

Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje.
Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip.